Om Skandinaviska Skolan

Föräldrastyrd skola
Skolan drivs av en förening där samtliga föräldrar är medlemmar. Föreningen utser styrelsen, som sammanträder ca 1 gång per månad. Årsmötet är under september, då en styrelse väljs. Alla föräldrar är välkomna till årsmötet.

Vi är en skola med skandinavisk profil som tar emot elever och förskolebarn från Sverige, Norge och Danmark. Inom ramen för skolans verksamhet finne en förskola och en skola. Här är barn och ungdomar mellan 1-19 år välkomna.

I dagsläget har förskolan 16 barn i åldrarna 1 till 5 år och skolan har 24 barn i åldrarna 6 till 16 år. Vi finns vid en lugn gata i centrala Maputo i trevliga anpassade lokaler med egen pool och idrottsplan. Här kan barnen bada, träna och ha kul även efter skoldagens slut.

Skandinaviska skolan är en mötesplats för såväl barn som vuxna i Maputo. Här kan man låna böcker, sitta vid poolen på helgerna, titta på film från Skandinavien  eller kanske ta en match i tennis.

Skolavgifter
Skolverksamheten finansieras genom både statsbidrag och elevavgifter. I elevavgifterna ingår läromedel och skolmaterial, lunch (lagad på skolan), frukt för- och eftermiddag, fritidsverksamhet efter skolan, lägerskola (1 på höst- och 1 på vårterminen för skolbarnen), samt moçambiquedagar. Klicka på följande länk för att se läsårsavgifterna

Skandinaviska Skolans styrelse kan utifrån behovsprövning bevilja stipendier till de föräldrar som av olika anledningar inte kan betala hel avgift för skola eller förskola. Ansökan görs till rektor. Klicka på följande länk för mer information.

Utöver förskola och skola erbjuder vi:

  • Kompletterande undervisning i svenska och norska för elever som inte går hos oss
  • Undervisning i de skandinaviska språken (beroende på lärartillgång).
  • Portugisiska för skandinaver
  • Kurs- och konferensmöjlighet för skandinaver som bor eller tillfälligt besöker Maputo
  • En skandinavisk mötesplats för grupper på tillfälligt besök i Moçambique

SUF
Skolan är medlem i Svenska Utlandsskolors Förening. Klicka här för att komma till föreningens hemsida.

Skolans historia
Skolan hette från början Svenska skolan och startade på 70-talet i ett hus på Rua Dona Maria II i Sommershield i Maputo. I början av 80-talet flyttade skolan in i nuvarande hus och i samband med det byggdes annexet, poolen samt tennisplanen. Redan då drevs skolan på samma sätt som idag, d.v.s. med en föräldraförening som utser en styrelse. Svenska kliniken, som fram till år 2010 fanns i Maputo bedrev sin verksamhet under flera år i det nuvarande skolköket. I början på 90-talet byggdes den västra flygeln på huset och några år senare ändrades beläggningen på idrottsplanen.

Antalet barn har varierat mellan 30-80 barn. Det har alltid gått barn från Sverige, Norge och Danmark på skolan. Under många år rekryterades 3-4 lärare från Sverige och resten var lokalanställda. Flera föräldrar arbetade också på skolan.

I början var det undervisning enbart på förmiddagarna och några eftermiddagsaktiviteter arrangerades inte. Med åren så har skoldagarna blivit längre, fria har utökats och sedan 3 år tillbaka serveras också skollunch för alla samt frukt både på för- och eftermiddagen.

Förskolan hette från början ”Lill-lekis” och startade i expeditionens nuvarande lokaler som ett föräldrakooperativ i mitten på 80-talet. Maria och Albertina som än idag arbetar på förskolan har varit med sedan -89 resp-86. 2002 flyttade verksamheten till skolbyggnaden, men ligger sedan mars-06 i det nyrenoverade annexet. De första åren hade ”Lill-lekis” en egen styrelse och separat ekonomi, men kom under skolans ansvar i slutet av 90-talet. ”Lill-lekis” bytte namn till Förskolan år 2003.

Skolan bytte namn till Skandinaviska skolan 2004 i samband med att en mer skandinavisk profil skapades. Skolan fick en uppfräschning både invändigt och utvändigt under första halvåret av 2006.

HT 2008 öppnade förskolan även en avdelning för barn mellan 1 och 2 år I nyrenoverade lokaler.