Faktablad, dokument och blanketter

Information

  Varför ska du välja den Skandinaviska Skolan i Maputo (780.2 KiB, 60 hits)

  Läsårstider 2016-2017 (99.5 KiB, 0 hits)

  Timplan 2016-2017 (217.2 KiB, 74 hits)

  Matsedel (43.9 KiB, 84 hits)

  Välkommen till Skandinaviska Skolan (524.6 KiB, 0 hits)

 

Blanketter

  Ansökan till förskolan, fria och skolan (98.2 KiB, 0 hits)

  Ansökan till kompletterande svenska, norska, danska (96.6 KiB, 130 hits)

  Ledighetsansökan (69.6 KiB, 499 hits)

  Tillstånd att publicera bilder på hemsidan (56.2 KiB, 532 hits)

Skolverkets behörighetsblankett

  Kontaktuppgifter för elever som bara går på Kvällsfria (6.7 KiB, 212 hits)

  Tillåtelse att gå hem själv (14.4 KiB, 318 hits)

 

Avgifter

  Läsårsavgifter 2016-2017 (299.2 KiB, 408 hits)

  Betalningsvillkor (92.5 KiB, 223 hits)

  Stipendier (27.4 KiB, 475 hits)

  Ansökan om stipendium (39.4 KiB, 675 hits)

  Övriga avigfter/Fees (335.3 KiB, 47 hits)

 

Styrdokument

  Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2.6 MiB, 341 hits)

  Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (5.4 MiB, 562 hits)

  Skolföreningens stadgar (187.6 KiB, 223 hits)

  plan mot diskriminering och kränkande behandling (331.1 KiB, 190 hits)

  Plano contra disdriminação e tratamento degradante (424.1 KiB, 500 hits)

  Beslut från skolinspektionen (2.2 MiB, 801 hits)

 

Handlingsplaner, riktlinjer och rutiner

  Rutiner vid annan fara (45.3 KiB, 198 hits)

  Rutiner vid annan fara, portugisiska (95.2 KiB, 184 hits)

  Instruktion vid brand (106.4 KiB, 756 hits)

  Instrução de incêndio (297.3 KiB, 206 hits)

  Policy kring barn i behov av särskilt stöd (184.0 KiB, 280 hits)

  Handlingsplan vid akuta kriser (121.2 KiB, 110 hits)

  Handlingsplan vid akuta kriser, portugisiska (194.3 KiB, 168 hits)

 

Regler

  Skandinaviska skolans förväntansdokument (220.6 KiB, 0 hits)

  Regler utanför skoltid (192.3 KiB, 371 hits)

  Rules outside of school hours (260.5 KiB, 254 hits)

 

Broschyrer

  Broschyr om Skandinaviska Skolan på Svenska (310.5 KiB, 958 hits)

  Du får en ny elev (317.8 KiB, 447 hits)

När ditt barn blir sjukt