Förskolan

100_3172Förskolan är en del av Skandinaviska skolans verksamhet och följer. Läroplanen hittar ni under faktablad, dokument och blanketter. Vi tar emot barn mellan 1- 5 år. Verksamheten pågår mån-tors kl. 8.00 – 14.00 samt fredagar till 12.30. Fr.o.m. augusti det år barnen fyller 4 år kan de stanna till 17.00. Mellan 7.15 – 8.00 är det tillsyn varje morgon. Förskolan har nyrenoverade, ändamålsenliga och rymliga lokaler.

Förskolan arbetar tematiskt. Barnen har stora möjligheter för utelek vilket vi utnyttjar under större delen av dagen. Skolan har egen pool och bad och vattenlek ingår som en planerad aktivitet 1-2 gånger i veckan nästan hela året.

Verksamheten är väl planerad så att barnen både har varierande pedagogiska aktiviteter och tid för fri lek. Dagen är schemalagd med fasta tider för samling, aktiviteter, lek och måltider. Ibland är hela gruppen tillsammans, men ofta delas gruppen in i de mindre grupperna, så att varje barns utvecklingsnivå lättare kan komma i centrum. Försolan och skolan har gemensam samling en gång i veckan.

De som är 5 år har under den senare delen av vårterminen pedagogisk verksamhet tillsammans med förskoleklassbarnen och åk 1 1-2 gånger i veckan. Läs gärna vårt dokument Välkommen till Skandinaviska skolan.

Läsårstider
Våra läsårstider hittar ni under faktablad, dokument och blanketter.

Sjukanmälan
Sjukanmälan till förskolan görs mellan kl 0730 och 0900 på telefonnummer 823020397.
Sjukanmälan till skolan görs mellan kl 0730 och 0800 på telefonnummer 846882703.

Skollunch Julia och Nilza lagar skolans fantasiska mat I vårt skolkök. De lagar allt från grunden och ser till att alla barn, elever, lärare och övrig personal från bra mat så att vi orkar att lära i massor. Vår matsedel hittar ni under faktablad, dokument och blanketter.

Moçambique i skolan
På olika sätt försöker vi i det dagliga arbetet väva in den verklighet som våra elever på ett självklart sätt har runtomkring sig här. Utöver det har vi varje år ett särskilt tema om Moçambique då elever i både förskola och skola får möta, och lära av, lokala musiker, dansare, konstnärer och hantverkare.

Regler
Personal och elever har gemensamt beslutat skolans regler. Tillämpningen av reglerna kan skifta och se olika ut beroende på elevernas ålder, men utgångspunkten är alltid att alla har rätt till trygghet och ostörd lek/arbetsro. Varje grupp har sina egna klassrumsregler. Skolans regler har vi sammanfattat i ett förväntansdokument som gäller personal, elever och även föräldrar. Det finns ett par saker som vi vill att ni föräldrar respekterar även på fritiden. Klicka på följande länk för att komma till vårt förväntansdokument och reglerna utanför skoltid.