Skolan

IMGP6563Individen i fokus
Barnen går i små grupper och erbjuds individualiserad undervisning. Trygghet, hög kvalitet och gemenskap är viktiga värden på skolan. Eleverna på Skolan är indelade i fyra grupper.

Skola för vem?
Skandinaviska Skolan i Maputo erbjuder utbildning för skandinaviska barn från förskoleklass till åk 9 och vi erbjuder handledning för gymnasieelever som studerar på distans. Formellt sorterar skolan under ett proceduravtal mellan Sverige och Moçambique och följer svensk läroplan. Läroplanen hittar ni under faktablad, dokument och blanketter. Skolverket i Sverige är tillsynsmyndighet och har en representant i skolans styrelse. För norska, svenska och finska elever är skolgången statsbidragsreglerad genom avtal mellan dessa länder. För övriga skandinaviska länder finns en lokal överenskommelse som innebär att elevavgiften i skolan är högre för att ersätta en del av statsbidraget. Skolan får, enligt lagstiftningen här, inte ta emot skolbarn med enbart moçambikiskt medborgarskap.

Oavsett vilket av de skandinaviska länderna man kommer ifrån skall man erbjudas en skolgång av hög kvalitet och med en anpassning som underlättar eventuell fortsatt skolgång i hemlandet. Undervisning och information från skolan sker på svenska, norska eller danska beroende på vilket språk läraren eller den som lämnar informationen själv talar. Läs gärna vårt dokument Välkommen till Skandinaviska skolan.

Skandinaviska språk i undervisningen
Skolan och förskolan välkomnar barn och ungdomar från de skandinaviska länderna eller där en av föräldrarna är skandinavisk medborgare. Vi erbjuder bl.a. modersmålsundervisning till de danska och norska skolbarnen. Skandinavisering innebär också att vi uppmärksammar högtider och traditioner i de skandinaviska länderna.

Verksamhetstider
Förskolan öppnar kl. 7.15 och skolan kl 7.45 (det går bra att lämna skolbarnen till förskolepersonalen mellan 7.15-7.45).  Verksamheten börjar kl. 8.00. Kl. 11.45 serveras det lunch. Se schema för respektive grupp när det gäller vilka tider barnen slutar på eftermiddagen. Varje fredag slutar verksamheten kl.12.30 för alla barn.

Läsårstider
Våra läsårstider hittar ni under faktablad, dokument och blanketter.

Sjukanmälan
Sjukanmälan till förskolan görs mellan kl 0730 och 0900 på telefonnummer 823020397. Sjukanmälan till skolan görs mellan kl 0730 och 0800 på telefonnummer 846882703.

Skollunch
Julia och Nilza lagar skolans fantasiska mat I vårt skolkök. De lagar allt från grunden och ser till att alla barn, elever, lärare och övrig personal från bra mat så att vi orkar att lära i massor. Vår matsedel hittar ni under faktablad, dokument och blanketter.

Skolhälsovård
Vår skolsköterska Mie Bergman arbetar på onsdagar 8-12, vid behov kontaktar Mie Bergman läkaren Mattias Schmauch. Om ni vill komma i kontakt med skolsköterskan nås hon på 823020398.

Lägerskola
Två gånger om året ordnar vi en lägerskola för elever från förskoleklass (6-åringar) och uppåt. Läsårets första lägerskola har som huvudsyfte att alla skall lära känna varandra och kunna bygga relationer som hjälper dem under året som kommer.  Vårterminens lägerskola har större fokus på att lära utifrån platsen vi besöker. De senaste åren har vi varit på ön Inhaca, i Bilene, Macanete och Xai Xai. Lägerskolan varar vanligtvis måndag till torsdag. Fredagen är eleverna kompensationslediga för att kunna ta igen sig efter de långa dagar som det oftast blir.

Moçambique i skolan
På olika sätt försöker vi i det dagliga arbetet väva in den verklighet som våra elever på ett självklart sätt har runtomkring sig här. Utöver det har vi varje år ett särskilt tema om Moçambique då elever i både förskola och skola får möta, och lära av, lokala musiker, dansare, konstnärer och hantverkare.

Regler
Personal och elever har gemensamt beslutat skolans regler. Tillämpningen av reglerna kan skifta och se olika ut beroende på elevernas ålder, men utgångspunkten är alltid att alla har rätt till trygghet och ostörd lek/arbetsro. Varje grupp har sina egna klassrumsregler. Skolans regler har vi sammanfattat i ett förväntansdokument som gäller personal, elever och även föräldrar. Det finns ett par saker som vi vill att ni föräldrar respekterar även på fritiden. Klicka på följande länk för att komma till vårt förväntansdokument och reglerna utanför skoltid.