På väg till Maputo eller nyinflyttad?

Att välja skola
Att flytta utomlands och välja skola är en utmaning för både barn och föräldrar. Vi är glada att vi kan erbjuda en förskolan och skola med hög kvalité i både lärande och omsorg.

För alla familjer är det ett stort steg i livet när man väljer att bosätta sig utomlands, och särskilt i en kultur som är helt främmande från den man är van vid. Att frivilligt flytta till ett främmande land för att arbeta är en utmaning som kan berika livet på många olika sätt.

Vårt fokus på Skandinaviska skolan är att både ge barnen en mycket bra utbildning och samtidigt utgöra ett stöd och en trygghet för både elever och föräldrar.

Varför ska du välja den Skandinaviska skolan i Maputo:

 • Vi undervisar på svenska och ser till att danska och norska elever får modersmålsundervisning
 • Vi har stora möjligheter till att individanpassa vår undervisning, våra skolresultat är goda och vi har mycket lärartid per elev
 • Vi arbetar mycket med vår skolas värdegrund fokuserar på att få våra barn och elever att känna trygghet och gemenskap och vi arbetar med jämställdhet som ett självklart och naturligt inslag av vår verksamhet
 • Vi tycker att miljön är viktig och arbetar för ett hållbart samhälle
 • Vi serverar vällagad skolmat varje dag och erbjuder frukt och mellanmål (det ingår i skolavgiften)
 • Vi åker på lägerskola 2 gånger per läsår
 • Vi har läxhjälp för eleverna flera gånger i veckan
 • Vi tävlar i idrottstävlingen SUF-VM mot andra svenska utlandskolor varje år
 • Vi undervisar i religionskunskap, vilket är viktigt för elevernas förståelse och acceptansen av andra
 • Här får du genom undervisningen geografiska, kulturella och historiska kunskaper om Sverige och Norden
 • Vi undervisar i praktiska och estetiska ämnen; bild, slöjd, teknik, idrott, musik, hem- och konsumentkunskap
 • Vi har en veckas Prao (praktisk arbetslivsorientering) för våra högstadieelever
 • Vi uppmärksammar nordiska och moçambikiska och traditioner och vi har kontakt med det moçambikiska närsamhället genom bl.a. skolbesök
 • Vi har Fria (vårt fritidshem) med eftermiddagsaktiviteter som simning och fotboll
 • Vi tar emot barn och elever i behov av särskilt stöd

  Varför ska du välja den Skandinaviska Skolan i Maputo (780.2 KiB, 60 hits)

Att anmäla sig till Skandinaviska skolan i Maputo
Du är välkommen att kontakta rektor skandinaviskaskolan@skandskol.com eller skolkanslist mailto:lars.emanuelsson@skandskol.comför mer information om förskola och skola. Du hittar ansökningsblankett som gäller både för förskola och skola i vänstermenyn under Faktablad och blanketter. Varmt välkomna!

Skolavgifter Skolverksamheten finansieras genom både statsbidrag och elevavgifter.  Klicka på följande länk för att se läsårsavgifterna

Skandinaviska Skolans styrelse kan utifrån behovsprövning bevilja stipendier till de föräldrar som av olika anledningar inte kan betala hel avgift för skola eller förskola. Ansökan görs till rektor. Klicka på följande länk för mer information.

Utöver förskola och skola erbjuder vi :
Förstärkt norska, svenska eller danska för elever som inte går hos oss.
Svenska som andra språk för vuxna. (Även norska och danska beroende på lärartillgång.
Portugisiska för skandinaver.
Kurs- och konferensmöjlighet för skandinaver som bor eller tillfälligt besöker Maputo.
En skandinavisk mötesplats för grupper på tillfälligt besök i Moçambique.

Förutom att bedriva förskole- och skolverksamhet erbjuder skolan aktiviteter för vuxna. Under kvällar och helger finns skolans pool och idrottsplan tillgänglig för de som är medlemmar i skolföreningen.

  Broschyr om Skandinaviska Skolan på Svenska (310.5 KiB, 958 hits)

  Broschyr om Skandinaviska Skolan på norska (492.6 KiB, 302 hits)

  Broschyr om Skandinaviska Skolan på danska (499.2 KiB, 271 hits)