Skolans styrning och styrelse

Föräldraföreningen
Skolan drivs av en förening där samtliga föräldrar är medlemmar. Föreningens årsmöte hålls under september månad, då en styrelse väljs. Alla föräldrar är välkomna till årsmötet.

Styrelsen
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Styrelsemöten hålls vanligtvis på tisdagar mellan 18:00-20:00. Vill du anmäla något ärende till styrelsemötet är du välkommen att göra det, muntligt eller skriftligt, gärna någon vecka innan styrelsemötet. Du kan kontakta skolans expedition eller någon av styrelseledamöterna. Styrelsen anställer lärare och övrig personal förutom tillfälliga timlärare och vikarier där rektor ansvarar för anställning. Styrelsen arbetar med policy och strategier och prioriterar områden som man vill fokusera.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Styrelsen består av:
Ledamot/Ordförande: Anne Sophie Eichhorst
Ledamot/Ekonomiansvarig (EKA): Ola Johansson
Ledamot/Sekreterare: Daniela Todevska
Ledamot/Skolverkets representant: Yvonne Syversen
Ledamot: Stanley Nyoni
Ledamot: Örjan Vilén
Ledamot: Thomas Eriksson
Suppleant: Lisa Alberts
Suppleant: Magnus Bellander
Suppleant: Mårten Sáhlén

Rektor
Rektor ansvarar för det pedagogiska arbetet och den dagliga driften av skolan.

Lärare
De heltidsanställda lärarna rekryteras på 2-års kontrakt. Övrig personal är lokalanställd med varierande omfattning av tjänst.